Dr.Susanna Sebastianpillai startet 4.januar som vikarlege på Dr.Terezia Hagen sin fastlegeliste. Hun har foreløpig skrevet vikaravtale for hele 2020 med Dr.hagen som fortsatt har permisjon og jobber på Øyeavdelingen på Sørlandet sykehus. Dr.Sebastianpillai vil følge opp Dr.Hagen sine pasienter når hun er i permisjon, og det er mulig å bestille time både på hjemmesiden og direkte kontakt med resepsjonen.