Dr.Bjørnar Halsør Moen har vært vikar ved Blindleia legesenter i 1,5 år. Han har vært til stor glede og nytte både for pasienter og kolleger på legesenteret med sitt trivelige vesen og spesielle kunnskap om hudlidelser. Dr.Moen hadde tilbud om å fortsette som vikarlege hos oss, men dessverre (heldigvis for Agder) har Dr.Moen bestemt seg for å takke ja til å starte opp en helt ny hudavdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand. 

Alle pasienter som har vært behandlet for hudsykdommer hos Dr.Moen blir fulgt opp videre av sin respektive fastlege, og det er laget en plan for de som trenger spesifikk oppfølging videre for sine hudlidelser,.

Vi takker Dr.Moen for tiden han har bidratt som lege på Blindleia, og ønsker han lykke til med nye utfordringer på sykehuset.