Dr.David Wilson har søkt permisjon fra sin fastlegestilling fra 1. November 2020 for å på fulltid drive med private prosjekter frem til sommeren 2021.

Dr.Wilson får Ida Berg Storaker som fast vikar på sin liste fra 1. November 2020 og frem til Dr.Wilson er tilbake i 2021. Dr.Berg Storaker har jobbet mange år som fastlege i Kristiansand, og siste året (for å fullføre utdanningen som spesialist i allmennmedisin) på DPS (psykiatri) i Kristiansand.

Vi ønsker Dr.Berg Storaker svært velkommen til vår stab på Blindleia legesenter fra November.