Dr.Terezia Hagen har siden 2019 hatt sitt pliktår på øyeavdelingen på Arendal sykehus for å fullføre utdanningen som spesialist i Allmennmedisin. Hun skulle etter planen kommet tilbake til Blindleia legesenter 1. oktober, men vikarstillingen hennes på øyeavdelingen blir forlenget utover i 2021for ytterligere kunnskap på området.

Vi jobber intenst med å få en fast vikar til å jobbe på Dr.Hagens liste frem til hun kommer tilbake til Blindleia, og tror vi er nærme en svært god vikar. Vi kommer tilbake med informasjon når vi har fått avtalen med ny vikar i boks.