Noen svært dyktige leger og sykepleiere i Kristiansand har laget en enkel sjekkliste du kan krysse av dine plager og se hvilke anbefalinger staten har lagt for deg! Gjør dette før du ringer legekontoret, så kanskje det blir mindre telefonkø for de som trenger en time.

https://koronasjekk.no/