Hanne Marte Lien er fastlegevikar for Dr.Terezia Hagen mens hun har sin obligatoriske spesialistutdanning på Sørlandet sykehus, Arendal fra oktober 2019 til oktober 2020.Dr.hagen var opprinnelig tenkt tilbake på Blindleia fra april 2020, men for å fullføre sin spesialistutdanning må hun etter dagens regler være på sykehuset helt til oktober 2020. 

Dr.Hanne Marte Lien har vært turnuslege på Blindleia legesenter for 1,5 år siden. Hun har etter dette jobbet som fastlegevikar i Arendal. Vi hadde nå en ledig plass til Dr.Lien da Dr.Terezia Hagen må være på sykehuset i Arendal lenger enn først planlagt. Vi har gledet oss til gjensynet med Hanne Marte, og planen er at hun blir fast vikar for Dr.Hagen sine pasienter til hun er tilbake i oktober 2020!