Fastlege Terezia Hagen har permisjon fra oktober 2019-mars 2020. Hun tar da sitt obligatoriske opphold som sykehuslege i 6 måneder, som en del av videreutdanningen for å bli spesialist i allmennmedisin. Vi gleder oss allerede til hun kommer tilbake med ny kunnskap til oss fra Øyeavdelingen i Arendal! Dr.Hagens pasienter blir heldigvis godt ivaretatt av vår gode vikar Dr.Espen Aas, som allerede har vært hos oss i halvannet år. Han kommer til å ha Dr.Hagens kontor mens hun er borte, og kommer primært til å ha ansvar for hennes pasienter. Timebestilling kan gjøres øverst til venstre på denne siden.