Bjørnar Halsør Moen har jobbet som vikarlege på Blindleia legesenter fra August 2019. Bjørnar har vært turnuslege på Blindleia legesenter for flere år siden, og har etter dette videreutdannet seg til hudspesialist. Bjørnar har jobbet som hudlege ved hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus i flere år, og nå er vi så heldige å nyte godt av hans hudkunnskap, i tillegg til vanlige allmennmedisinske kunnskaper, når han er vikar hos oss 3 dager i uken. De to øvrige dagene jobber han som hudspesialist ved Sørhud hudlegespesialist. Alle våre pasienter kan bestille time hos Bjørnar, da han vikarierer noe for alle de ulike fastlegene. Timebestilling kan gjøres øverst til venstre på denne siden.