Bestill time med SMS

Send til 2097:

BLINDLEIA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

BLINDLEIA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Trenger du koronatest for reise? KORONAINFORMASJON

Hva utfører vi?


 

KONSULTASJON

Legetimer til undersøkelser, utredning og behandling. Fastlegen er din inngangsport til helsevesenet!

I noen tilfeller er det nødvendig å henvise til andre behandlere. Dette gjelder spesialister i annenlinjetjenesten ( sykehus, privatpraktiserende organspesialister, psykologer eller psykiater).

 

GYNEKOLOGISKE UNDERSØKELSER 
Vanlige " celleprøver " kan like gjerne tas hos din fastlege.

 

HJELP TIL RØYKESLUTT

 

SAMTALEBEHANDLING
Ved lette psykiske plager, eventuelt før eller etter behandling hos psykolog eller psykiater.

 

GRAVIDITETSKONTROLL
Vi følger standardisert norsk plan, vi samarbeider med jordmor og sykehuset.  Hvis du tror du er gravid skal den første undersøkelsen alltid være hos din fastlege, i ca. 12 svangerskapsuke.

 

LABORATORIEUNDERSØKELSER
Vi har eget laboratorium. Vi utfører en rekke undersøkelser som du får svar på mens du venter.

Prøver som må analyseres utenfor vårt hus blir som regel sendt til Sørlandet sykehus, men vi har ellers samarbeid med en rekke laboratorier, både private og på sykehus.

Vi får stort sett elektroniske svar fra alle laboratorier og røntgeninstitutter. Dette gir kort svartid for deg som bruker.

 

SMÅKIRURGI
Fjerning av føflekker, fettkuler, "skin-tags" mm.
Kryokirurgi (frysing av vorter o.l.)

 

VASECTOMIE, sterilisering av menn: ( Pris: 4000,-)  Ved bestilling av vasectomie, fortas det alltid en forundersøkelse/konsultasjon.

 

DIABETES
Opplæring i blodsukkermåling og injeksjoner.
Veiledning i kosthold.

 

REISEVAKSINERING
Kontakt oss for legetime.

 

BENSKJØRHET -behandling
Aclasta er godkjent for behandling av benskjørhet hos menn, og hos kvinner som er ferdig med overgangsalderen. Aclasta gis intravenøst en gang per år av sykepleier på legesenteret. Det er ikke alle som kan få denne behandlingen, men er du interessert så snakk med fastlegen din.

 

 

UTSTYR TIL DIVERSE UNDERSØKELSER/BEHANDLING:

 

24-timers blodtrykksmåling:
For utredning og vurdering om ditt blodtrykk trenger behandling.

 

Spirometri:
Lungefunksjonsmåling, til utredning av lungesykdommer.

 

Tonometri:
Trykkmåling på øye.

 

Tympanometri:
Måling av trommehinnens bevegelsesevne (den vil f.eks. være nedsatt ved væske, katar, i mellomøret)

 

Audiometri:
Hørselstest

 

EKG (Elektro-Kardio-Gram)
-for å måle den elektriske aktiviteten til hjertet.

 

Øreskylling.

 

Doppler
-for å undersøke blodgjennomstrømming i ben og armer.

 

Sårstell
Bandasjer og sårmateriell.
Kompresjonsbehandling ved leggsår.